Jezelf snel verbeteren door de vitaliteitsscan?!

Vitaal en inzetbaar: de vitaliteitsscan van Bureau Gerritsen

175 medewerkers van CNV Connectief hebben onlangs de vitaliteitsscan van Bureau Gerritsen ervaren. Het resultaat is voor iedereen: een beweging in de loopbaan of actie voor verbetering van vitaliteit. Dus herstel van balans of verdere groei.

In deze scan besteed je aandacht aan jouw vitaliteit en inzetbaarheid. De scan bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over vitaliteit, zowel fysiek als mentaal. Tijdens een gesprek van 75 minuten worden de volgende onderdelen doorgenomen.

Fysieke vitaliteit

vitaliteitsscan bussum

Voorafgaand vullen de deelnemers een korte vragenlijst over leefstijl in. Die gaat over voeding (en drinken), bewegen en het slaap-waakpatroon. Omdat iedereen wel een aandachtspunt heeft op één van deze gebieden, probeer je tijdens het gesprek het zinvolle actiepunt te vinden voor de betreffende medewerker. En zinvol is dan: de medewerker vindt het belangrijk en het is haalbaar. We laten de medewerker zelf op zoek gaan naar de eerste kleine stap. Als je meer wilt bewegen kun je bijvoorbeeld beginnen met dagelijks een paar keer de trap te nemen. Als je dat als winst ervaart kun je vervolgens beslissen wat een tweede actie kan zijn.

Mentale vitaliteit

De tweede helft van het deel over vitaliteit gaat over mentale gezondheid. De deelnemers hebben de vragenlijst voor Persoonlijke Autonomie ingevuld. Deze vertelt hoe jij omgaat met lastige situaties in privé en werk. In welke situaties zorg je goed voor jezelf en voor de ander, en in welke situaties lukt dat niet? Met de coach bespreek je jouw aandachtspunten en acties die je wilt doen. Concreet en snel.

Inzetbaar

De tweede helft van de scan bestaat uit een gesprek van 75 minuten over je inzetbaarheid. Vooraf heb je de WPV ingevuld. Dit is een persoonlijkheidsvragenlijst die ook competenties meet. Ook heb je een korte schets geschreven van jouw ideale loopbaanontwikkeling voor de komende jaren. Deze bespreek je als eerste. Daarna kijk je of de uitslag van de test met jouw persoonlijkheidskenmerken en competenties goed aansluit bij jouw functie en loopbaanwensen.

Daarna wordt dat uitgediept in vijf thema’s:

  • Job crafting: wat kun je doen om de match tussen jouw sterke kanten, drijfveren en competenties en jouw functie te verbeteren
  • Intrapreneurship: welke functies in de organisatie passen ook bij jouw of welke projecten of initiatieven zijn er waar jij aan mee wilt doen en daardoor groeien en leren?
  • Plan B: wat zou je doen als je buiten de eigen organisatie verder gaat of moet? Ken je jouw arbeidsmarkt buiten ?
  • Hybride loopbaan: welke passie of activiteit zou je naast je werk ook willen doen? Bijvoorbeeld lesgeven op een school of in tennis, of schrijven of meubelmaken. Kan dat part time ernaast en zo ja, hoe geef je dat vorm?
  • Ondernemerschap: wordt het tijd om zelf iets te ondernemen? Zo ja, wat en hoe?

Uit dit gesprek komt zowel een planning van je loopbaan voor de komende termijn als concrete actie voor verbetering.

Na afloop van de scan schrijft de coach een rapport. Daarin staan de uitkomsten en actiepunten beschreven. Uit de reacties van de deelnemers blijkt dat alle deelnemers grotere of kleinere stappen voor verandering hebben gezet.